Mikä kauppa olet

opening

Mikä kauppa olet

Laatinut: Láúrá Máríáññé


Mikä kauppa olet? Otetaan siitä selvää!

Ottakaa huumorilla älkääkä suuttuko! Anteeksi jos on lyhyt mutta munnään kattomaan mitä mä oon keksiny