Pienen lapsen huumorityylitesti

opening

Pienen lapsen huumorityylitesti

Image by Pixabay

Laatinut: Tuulius
Julkaistu: 2024-01-27

Pienten lasten huumoritutkimuksiin perustuva testi

Pienten lasten huumoritutkija Tuula Steniuksen laatima testi, joka perustuu tieteellisesti tutkittuihin lasten huumorin tyyleihin. Lopputuloksena tulee se, mitä huumorin lajia lapsi ENITEN näyttäisi ilmaisevan. Voit tarkastella nelikentästä tarkemmin eri tyylejä ja todeta, että muitakin tyylejä voi olla käytössä. Eri ympäristöissä myös huumori näkyy eri tavalla, kuten perheessä, päiväkodissa, kavereiden kesken, mummulassa jne. Testissä voidaan arvioida 4-8-vuotiaiden lasten huumoria. Testin tarkoituksena on havainnoida lapsen huumorityylejä, ei niinkään asettaa johonkin lokeroon. Lasten huumori on vielä kehittymässä ja kehitysvaiheet vaikuttavat myös huumorin sisältöihin. Eroavaisuudet liittyvät siihen kuinka ilmaisullista huumori on ja mikä sen vaikutus on ryhmään. Hupailija ja Myötäilijä käyttävät enemmän sosiaalisesti hyväksyttyjä muotoja kun taas Vintiö ja Itsellenauraja ylittävät rajoja. Hupailija ja Vintiö luovat yhteisöllisyyttä, kun taas Myötäilijän ja Itsellenaurajan huumori on enemmän itseä vahvistavaa. HUOM! Näitä tuloksia ei kannata jakaa, vaan hyödyntää arjen toiminnassa lapsen kanssa. Täältä löydät kuvaukset kaikista tyyleistä: https://hahatuulius.cms.webnode.fi/testaa-huumoriasi/