Arvaan sun keskiarvon

opening

Arvaan sun keskiarvon

Laatinut: Karkkihaukka


Keskiarvo

Arvaan tässä testissä sis sun keskiarvon