Oletteko huomioineet yz-sukupolven tarpeet teidän yrityksen johtamisessa?

opening

Oletteko huomioineet yz-sukupolven tarpeet teidän yrityksen johtamisessa?

Image by yz-johtaminen projekti

Laatinut: Etevää etäjohtamista
Julkaistu: 2021-04-20

Tunnista millainen toimintakulttuuri ja esimiestyö on omassa organisaatiossasi?

Tässä testissä arvioit johtamisen ja toimintakulttuurin käytäntöjä omassa organisaatiossasi. Tuloksia peilataan yz-sukupolven odotuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. Väittämät on jaettu kolmeen ryhmään: yhteisöllisyys, esimiestyö ja työn merkityksellisyys. Nämä kolme kokonaisuutta on todettu olevan tärkeitä yz-sukupolven edustajille.